Sa mí mắt

+Phương 1:

-Thành phần: Chích hoàng kỳ, Đảng sâm, Toàn đương qui đều 15g, Thiên ma, Phục linh, Bạch truật, Toàn trùng đều 10g; Sài hồ, Thăng ma, Thanh bì, Quế chi đều 6g, Sanh cam thảo 5g.

-Gia giảm:

a/ Nếu ăn uống kém, đại tiện lỏng loãng, gia Chế phụ tử, Bào khương, Kê nội kim đều 6g;

b/ Nếu đầu đau kịch liệt, gia Bạch chỉ, Mạn kinh tử đều 6g;

c/ Nếu miệng khát, tâm phiền, gia Sinh địa, Mạch môn đông, Thiên hoa phấn đều 6g.

-Cách dùng: Đem thuốc trên sắc nước mỗi ngày 1 thang, phân 2 ~3 lần uống, 1 tuần là 1 liệu trình.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị bệnh nhân bị chứng sa mí mắt 39 ca, qua dùng thuốc 2 ~3 liệu trình, trong đó trị khỏi 35 ca; hiệu quả rõ 3 ca, vô hiệu 1 ca, hiệu suất 97,44%

(Lương y Trần Hoàng Bảo)