Sa tử cung

+ Phương 1 : Thăng hãm thang

-Thành phần: Sài hồ 15g, Thăng ma 15g, Hoàng kỳ 60g, Cát cánh 20g, Tri mẩu 15g, Đảng sâm 60g.

-Cách dùng: Mỗi ngày 01 thang, sắc uống sớm tối phân 02 lần uống.

-Chứng thích ứng: Sa tử cung

+ Phương 2 :

-Thành phần: Sanh long cốt, Sanh mẩu lệ mỗi vị 15g; Thăng ma 8g.

-Cách dùng: Thuốc trên sắc uống mỗi ngày 1 thang, phân 2~3 lần uống. Liệu trình: Sa tử cung độ 1 uống 20 ngày; sa tử cung độ 2 uống 40 ngày; độ 3 uống 60 ngày.

-Hiệu quả điều trị: Dùng phương này điệu trị bệnh nhân sa tử cung 651 ca, sau khi dùng 1~3 liệu trình, trong đó trị khỏi 636 ca; hiệu quả rõ 10 ca; hữu hiệu 3 ca; vô hiệu 2 ca. Thời gian uống thuốc không được lao động cực nhọc quá sức.

+Phương 3:

-Thành phần: Hoàng kỳ 30g, Thăng ma 3g, Ích mẫu thảo 9g.

-Cách dùng: Sắc uống, mỗi ngày 2 lần.

+Phương 4:

-Thành phần: Đan sâm, Chỉ xác mỗi vị 15g; Ngũ bội tử, Kha tử mỗi vị 9g.

-Cách dùng: Sắc nước, nhân lúc còn nóng ấm xông rửa bộ phận ngoại âm. Mỗi ngày 1 ~2 lần, mỗi thang thuốc liên tục dùng 2 ngày, liên tục dùng nhiều thang, cho đến khi bệnh khỏi.

+Phương 5:

-Thành phần: Xà sàng tử 30g, Chỉ xác 45g, Ích mẫu thảo 30g, Ô mai 30g.

-Cách dùng: Thuốc trên thêm nước sắc đặc, xông rửa hoặc ngâm ấm cục bộ, khiến cho tử cung dần dần thu nhỏ, dễ dàng nạp vào.

(Lương Y Trần Hoàng Bảo)

Trần Hoàng Bảo

Nhận điều trị chứng sa tử cung.

Mobi tư vấn: 0908026179 >> Liên hệ