Tóc bạc

+ Phương 1:

- Thành phần: Chế Hà thủ ô, Thục địa mỗi vị 30g, Rượu trắng lương thực 1000ml, Đương qui 15g.

- Cách dùng: Đem chế Hà thủ ô, Thục địa, Đương qui ngâm trong rượu trắng lương thực, 10 ngày đến nửa tháng bắt đầu uống, mỗi ngày uống 1~2 chung (độ 15~30ml), nên uống liên tục.

- Hiệu quả điều trị: Bút giả dùng phương này trị bệnh nhấn tóc bạc 36 ca, trong đó tóc bạc tính cục hạn 20 ca, tóc bạc tính lan tràn 16 ca, bệnh trình ngắn nhất 1 năm, dài nhất 10 năm. sau khi uống thuốc bệnh khỏi 24 ca, đều toàn bộ từ trắng biến đen), chiếm 66,67%, chuyển biến tốt 8 ca chiếm 22, 22%, hiệu suất 88,89%, vô hiệu 4 ca.

+ Phương 2:

- Thành phần: Tang thầm tử 300g, Thục địa 259g; Hạn liên thảo, Chế Hà thủ ô mỗi vị 200g, Bắc câu kỉ 150g, Thỏ ty tử, Đương qui, Đan sâm mỗi vị 100g, Mật ong lượng vừa đủ.

- Cách dùng: Theo chế pháp mật hoàn Trung dược chế sẳn để dành dùng. Lúc dùng, mỗi ngày sáng tối uống 1 lần, mỗi lần 9g. Cùng lúc uống thuốc, phối hợp xoa bóp nhẹ ngay chổ da đầu sinh tóc bạc . Mỗi lần 3 ~5 phút, sáng tối 1 lần, đến khi bệnh khỏi thì thôi.

- Hiệu quả điều trị: Thuốc trên điều trị thanh thiếu niên tóc bạc 12 ca, hiệu quả trị liệu ổn định, đều trị khỏi.

(Trần Hoàng Bảo)

Trần Hoàng Bảo

Nhận điều trị tóc bạc sớm, thận hư kém.

Mobi tư vấn: 0908026179 >> Liên hệ