Tóc rụng

+ Phương 1: Gia vị tứ vật thang

-Thành phần: Toàn đương qui 12g, Sinh bạch thược, Chế thủ ô, Thỏ ty tử, Bạch truật, Phục linh, Hoàng tinh, Chế cốt toái bổ mỗi vị 9g, Xuyên khung 6g, Thục địa 15g, Đại giả thạch 30g.

-Cách dùng: Mỗi ngày 01 thang, sắc phân 02 lần uống.

-Chứng thích ứng: Rụng tóc

+ Phương 2: Bá Qui hoàn

-Thành phần: Trắc bá diệp 120g, Toàn đương qui 60g.

-Cách dùng:

Các thuốc trên sấy khô nghiền thành bột mịn, hòa với nước làm hòa như hạt ngô đồng, mỗi ngày vào sáng sớm uống với nước muối nhạt 9g. 01 ngày 01 lần, liên tục uống 20 ngày là 01 liệu trình.

-Chứng thích ứng: Rụng tóc

+ Phương 3: Phép thoa ngoài

-Thành phần: Hồng hoa 60g, Can khương 90g, Đương qui, Xích thược, Sinh địa, Trắc bá diệp mỗi vị 100g.

-Cách dùng: Các thuốc trên cắt nhỏ bỏ vào 3000ml Rượu 25% đóng kín, ngâm 10 ngày sau mới lấy ra dùng ngoài, mỗi ngày thoa vào chổ tóc rụng 3~4 lần.

-Chứng thích ứng: Rụng tóc