Tăng nhãn áp (glôcôm)

+ Phương 1:

-Thành phần: Quyết minh tử, Hạ khô thảo đều 20g; Xa tiền tử, Đình lịch tử, Sung úy tử đều 15g; Cát cánh, Dã cúc hoa, Lô căn, Hoàng cầm, Hương phụ, Phòng phong đều 10g, Sinh cam thảo 6g.

-Cách dùng: Mỗi ngày 1 thang, sắc nước 2 ~3 lần uống.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị bệnh nhân mắc chứng Tăng nhãn áp (Bệnh glôcôm) 30 ca, sau khi uống 10 ~ 20 thang, bệnh khỏi 18 ca, hữu hiệu 3 ca, vô hiệu 9 ca.

+ Phương 2:

- Chủ trị: Bệnh glôcôm (tăng nhãn áp) thời kỳ đầu.

- Thành phần: Hạ khô thảo 30g, Bạch cúc hoa 15g.

- Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 1 thang.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)