Tỵ sang

+ Phương 1:

- Chủ trị: Tị sang (gần cạnh trước lỗ mũi da sưng đỏ, lóet, kết vảy, nóng ngứa, phát tác nhiều lần).

- Thành phần: Bồ công anh 20g, Dã cúc hoa 15g, Kim ngân hoa 10g.

- Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 1 thang.