Tỵ tức nhục (Mũi có Polyp)

+ Phương 1: Tỵ tức nhục dùng Bổ trung ích khí thang

Hoàng kỳ 30g, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, Chích cam thảo, Bạc hà mỗi vị 6g, Thương nhỉ tử, Bạch truật, Đảng sâm, Đương qui, Bạch chỉ, Tân di hoa mỗi vị 10g. Sắc uống.

+ Phương 2:

Thương truật 20g, Bạch chỉ 20g, Ô mai 15g, Ngũ vị tử 15g, sắc nước, dùng phương pháp hít hơi nước, điều trị hơn 30 ca Tỵ tức nhục (Mũi có polip) đều thu được hiệu quả.

(Tạp chí Trung y Liêu Ninh, 1984, 7: 85)