Tai điếc

+Phương 1:

-Thành phần: Sài hồ, Chế hương phụ mỗi vị 50g; Xuyên khung 25g, Thiên ma 15g, Phòng phong 10g, Tam thất 20g.

-Cách dùng: Đem tất cả thuốc trên nghiền thành thành bột, đóng vào trong bình để sẳn dùng. Lúc dùng, mỗi lần uống 8g, uống với nước sôi. 1 tuần là 1 liệu trình

-Chứng thích ứng: Tai điếc do tổn thương ngoài.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị bệnh nhân bị chứng tai điếc do tổn thương ngoài 39 ca, sau khi dùng thuốc 3 ~5 liệu trình, trong đó trị khỏi 36 ca; hữu hiệu 2 ca; vô hiệu 1 ca. Hiệu suất 97,43 %.

+Phương 2:

-Thành phần: Song hoa 30g, Ngưu bàng tử, Thiên ma, Câu đằng, Dã cúc hoa, Sinh địa, Liên kiều, Bạch tật lê, Cát cánh mỗi vị 15g; Sanh cam thảo 10g.

-Cách dùng: Đem thuốc trên sau khi sắc nước 3 lần, hợp các dịch thuốc lại, phân sáng tối uống 2 lần, mỗi ngày 1 thang. 10 ngày là 1 liệu trình.

-Chứng thích ứng: Tai điếc do trúng độc

-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị bệnh nhân bị chứng tai điếc 41 ca, sau khi dùng thuốc 1 ~3 liệu trình, trong đó trị khỏi 30 ca; hiệu quả rõ 6 ca, hữu hiệu 5 ca.

+Phương 3:

-Thành phần: Cát căn 30g; Xuyên khung, Toàn đương qui, Xích thược, Thạch xương bồ mỗi vị 15g; Tam thất, Nga truật, Hương phụ, Hồng hoa, Uất kim mỗi vị 10g; Lộ lộ thông, Uy linh tiên, Địa long mỗi vị 12g.

-Cách dùng: Đem thuốc trên sắc nước uống, mỗi ngày 1 thang, phân 2 lần uống. 1 tuần là 1 liệu trình.

-Chứng thích ứng: Tai điếc đột phát.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị bệnh nhân bị chứng tai điếc đột phát 37 ca, sau khi dùng thuốc 2 ~4 liệu trình, trong đó trị khỏi 25 ca; hiệu quả rõ 6 ca; hữu hiệu 4 ca; vô hiệu 2 ca, hiệu suất 94,59%.

+Phương 4:

-Thành phần: Sanh Huỳnh kỳ, Đảng sâm, Đan sâm, Cát căn mỗi vị 25g; Hồng hoa, Đào nhân, Xuyên khung, Sài hồ, Tam lăng mỗi vị 12g; Mạn kinh tử, Xích thược, Kê huyết đằng, Câu đằng mỗi vị 10g, Sanh cam thảo 5g.

-Gia giảm:

a/ Nếu choáng đầu, căng đầu và đau đầu : gia Sanh Thạch quyết minh, Sanh địa, Dã cúc hoa, Bạch chỉ mỗi vị 10g;

b/ Nếu đầu tối sầm, người mệt mỏi thiếu sức, nhìn vật không rõ: gia Huỳnh tinh, Câu kỉ tử, Bạch truật mỗi vị 10g.

-Cách dùng: Đem thuốc trên sau khi sắc 3 lần hợp các dịch thuốc lại, phân sáng tối uống 2 lần. Mỗi ngày 1 thang, 20 ngày là 1 liệu trình.

-Chứng thích ứng: Tai điếc đột phát.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị bệnh nhân bị chứng tai điếc đột phát 18 ca, sau khi dùng thuốc 1 ~2 liệu trình, trong đó trị khỏi 15 ca; hữu hiệu 2 ca; vô hiệu 1 ca.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)