Thoát vị đĩa đệm cột sống

+ Phương 1:

- Thành phần: Toàn đương qui, Thỏ ty tử, Đổ trọng, Xuyên Tục đoạn, Kê huyết đằng, Cốt toái bổ, Bạch thược mỗi vị 60g; Huyền hồ sách, Uy linh tiên, Mộc qua, Tế tân, Cẩu tích mỗi vị 45g; Hạch đào nhân, Hắc chi ma mỗi vị 200g; Quảng mộc hương, Hương phụ mỗi vị 30g, Mật ong lượng thích hợp.

- Cách dùng: Đem thuốc trên phân biệt nghiền thành bột, qua mắt sàng 120, trộn đều, luyện mật làm hoàn, mỗi hoàn nặng 8g. Mỗi lần uống 1 hoàn, mỗi ngày 3 lần, uống với rượu vàng hoặc nước đun sôi. 1 liều là 1 liệu trình.

- Hiệu quả điều trị: Dùng phương này điều trị bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống 66 ca, trong đó trị khỏi 61 ca, hiệu quả rõ 4 ca, vô hiệu 1 ca. Trong số bệnh nhân trị khỏi, 1 liệu trình trị khỏi 25 ca, 2 liệu trình trị khỏi 30 ca, 3 liệu trình trị khỏi 6 ca.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)

Lương Y Trần Hoàng Bảo - ĐT 0908.026179 - Tư vấn miễn phí và nhận điều Thoát vị đĩa đệm cột sống, thoái hóa cột sống, gai cột sống >> Liên hệ