Tróc lột da tay

+ Phương 1:

Dùng Hạ khô thảo 100g, sắc nứơc 2 lần, ngâm rửa 2 tay, điều trị hơn 100 ca tróc lột da tay, đều trị khỏi.

(Trung thảo dược, 1995, 6: 297)

Quảng cáo sẽ xuất hiện trên

trang làm mới tiếp theo.