Trị buồn nôn ói mửa do xạ trị, hóa trị gây ra

Lấy Uy linh tiên (Hắc vi) 50g, thêm 300ml nước, sắc lửa nhỏ còn 150 ml, sáng tối bụng đói uống 2 lần hổn hợp dịch sắc, mỗi lần uống 150 ml, mỗi ngày 1 thang.

Thông thường uống 1~2 lần thì có thể hoãn giải triệu chứng. 3~6 lần triệu chứng có thể tiêu mất. Thời gian uống thuốc kiêng uống trà và ăn canh mì, sau khi uống 6 ~8 tiếng có thể ăn cơm.

Tác dụng cầm nôn của Uy linh tiên, khả năng có quan hệ với tính năng "thông lạc" của nó hoặc tác dụng vào thần kinh trung khu và thần kinh chu vi mà đạt được tác dụng cầm nôn.

Bút giả dùng phương này điều trị 80 ca nôn mửa do xạ trị gây ra, 40 ca do hóa trị gây ra, có hiệu suất 90% . Phương này bệnh nhân dễ tiếp nhận, đáng được phổ biến.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)