Tuyến tiền liệt viêm

+ Phương 1 : Tiền liệt tuyến viêm dùng Thăng thanh giáng trọc thang

Sài hồ 8g, Trường ma 6g, Cát cánh 9g, Phục linh, Trư linh, Trạch tả, Xa tiền tử, Mộc thông mỗi vị 10g, mỗi ngày 1 thang, sắc phân 02 lần uống ấm.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)