U bướu xoang bụng

+Phương 1:

-Thành phần: Miết giáp, Sinh mẫu lệ mỗi vị 8 chỉ; Mã tiên thảo, Vân linh, Kim tiền thảo mỗi vị 5 chỉ; Thanh bì, Chỉ xác, Bạch truật, Hồng hoa, Đào nhân, Lưu kí nô, Đơn bì, Đương qui mỗi vị 3 chỉ.

-Cách dùng: Sắc nước uống.

-Hiệu quả trị liệu: Thường 10 thang là kiến hiệu. Điều trị 14 ca, 8 ca có hiệu quả.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)