Ung thư da

+Phương 1: Ung thư mỡ da dùng Nội tiêu đàm thạch thang

Đảng sâm, Mẫu lệ, Hạ khô thảo mỗi vị 30g, Đan sâm, Hải thảo mỗi vị 20g, Khương hoạt 16g, Bạch giới tử 12g, Sài hồ, Khương bán hạ, Xuyên khung mỗi vị 14g, Sơn giáp châu 9g. Sắc nước uống, mỗi ngày 1 thang.

+Phương 2: Tứ vị thang

- Thành phần : Bản lam căn 120g; Song hoa, Liên kiều, Tạo giác thích mỗi vị 9g

- Cách dùng : Sắc uống, phân 2 lần uống, mỗi ngày 1 thang.

- Hiệu quả trị liệu: Điều trị nhiều ca, hiệu quả rõ rệt, 1 ca uống 2,5 tháng bệnh khỏi.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)