Ung thư mô mềm liên kết xoang hàm trên

+ Phương 1 :

- Thành phần: Hoàng kỳ 25g, Đương qui, Xuyên khung, Xích thược, Địa long, Đào nhân, Hoàng liên mỗi vị 10g; Hồng hoa, Hoàng cầm mỗi vị 6g; Bạch hoa xà thiệt thảo 15g.

- Cách chế dùng: Mỗi ngày 1 thang, đem thuốc trên sắc nước 3 lần, hợp các dịch thuốc lại, phân sáng trưa tối uống, 3 tháng là 1 liệu trình.

- Hiệu quả điều trị: Theo báo cáo, dùng Trung Tây y kết hợp điều trị 5 ca Ung thư mô mềm liên kết xoang hàm trên, sau khi dùng 3 ~ 6 liệu trình, sinh tồn 1, 3, 5 năm phân biệt là 4, 2, 1 ca.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)