Ung thư phát sốt

+ Phương 1:

Ung thư phát sốt mà đau nhức lấy thân cây Nhẫn đông 200g, dùng chùy gổ giã nát, bỏ vào nồi đất, cùng với Cam thảo 40g, dùng 2 chén nước lửa nhỏ sắc lúc đến 1 nửa, đổ vào 1 chén rượu sắc, sau chắt lấy nước, 1 ngày phân 3 lần uống. Lúc bệnh nặng 1 ngày uống 2 thang, có hiệu quả.

+ Phương 2:

- Thành phần: Sài hồ 12g, Hoàng cầm 10g, Thạch cao 24g (sắc trước), Chế bán hạ, Đảng sâm, Sinh khương, Đại táo mỗi vị 9g; Chích cam thảo 6g.

- Cách chế dùng: Mỗi ngày dùng 1 thang, sau khi sắc nước 3 lần hợp các dịch thuốc lại, phân sáng trưa tối uống.

- Hiệu quả điều trị: Dùng thuốc trên điều trị 11 ca u bướu phát sốt thời kỳ cuối, sau khi dùng 5 ngày, hiệu quả rõ (nhiệt độ cơ thể hồi phục bình thường, triệu chứng còn lại giảm nhẹ rõ rệt) 3 ca, hữu hiệu 7 ca, vô hiệu 1 ca, tổng hiệu suất 91%.

+ Phương 3:

- Thành phần: Đạm đậu xị, Địa cốt bì mỗi vị 15g; Tiêu sơn chi 5g, Sài hồ 12g, Bạch vi 30g.

- Cách chế dùng: Đem thuốc trên sắc khi sắc nước, phân 2 ~ 3 lần uống. Mỗi ngày 1 thang, 2 tuần là 1 liệu trình

- Hiệu quả điều trị: Dùng thuốc trên điều trị 59 ca ung thư phát sốt, sau khi dùng 1 liệu trình, hiệu quả rõ 32 ca, hữu hiệu 23 ca, vô hiệu 4 ca, tổng hiệu suất 93%.Trong quá trình điều trị chưa thấy phãn ứng xấu.

+ Phương 4:

- Thành phần: Trúc diệp, Bán hạ chế, Mạch đông, Nhân sâm mỗi vị 10g; Sanh thạch cao 30g, Sơn dược 15g, Cam thảo 6g.

- Gia giảm:

* Tổn thương tân dịch gia Sa Sâm, Thiên hoa phấn, Ô mai;

* Ra nhiều mồ hôi gia Hoàng kỳ, Phòng phong

- Cách chế dùng: Mỗi ngày dùng 1 thang, sau khi sắc nước hợp các dịch thuốc lại, phân sáng trưa tối uống. 7 ngày là 1 liệu trình.

- Hiệu quả điều trị: Dùng thuốc trên điều trị 32 ca ung thư phát sốt, hiệu quả rõ (dùng thuốc 7 ngày, nhiệt độ cơ thể hồi phục bình thường, sau khi ngừng thuốc không tái phát) 7 ca, hữu hiệu 19 ca, vô hiệu 6 ca, tổng hiệu suất 81%.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)