Ung thư tụy

+Phương 1: Ung thư tụy dùng Đại Sài Hồ Thang

- Sài hồ, Sao Hoàng cầm, Xích thược, Bán hạ, Chỉ thực, Tân lang, Hậu phác, Nhân trần, Chi tử, Kim tiền thảo, Bại tương thảo, Vương bất lưu hành, Uất kim, Hương phụ mỗi vị 9g, Sao Thảo quả 2 trái, Cam thảo 3g Gừng đốt( Gứng sống dùng lửa nhỏ đốt).

+Phương 2: Ung thư gan, ung thư tuyến tụy dùng Cao Hùng hoàng Bạch phàn

Đây là phương thuốc trong sách cổ <<Tập thận phương>>, sau khi qua hiện tại dùng thử thu được hiệu quả mà phát biểu.

Tức Hùng hoàng 40g, Phèn chua 80g cùng nghiền bột, dùng hồ (quấy bằng bột mì) hòa thành dạng thuốc cao, đắp dày chổ da vùng bị bệnh, có hiệu quả.

+Phương 3: Thiết thụ diệp phương

-Thành phần: Thiết thụ diệp, Hồng đằng mỗi thứ 50g, Bạch hoa xà thiệt thảo 150g, Bán chi liên 50 - 100g.

-Cách dùng: Sắc lấy nước uống, ngày 1 thang.

-Chứng thích ứng: Trị ung thư tuyến tuỵ, có hiệu quả nhất định.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)