Viêm da ruộng lúa

+ Phương 1:

- Chủ trị: Viêm da ruộng lúa.

- Thành phần: Xạ can 250g, Muối ăn 40g.

- Cách dùng: Lấy Xạ can cho thêm nước 4000ml, sắc 1 giờ, lọc qua, nhân lúc còn nóng (30 ~ 400c) thoa vào chổ bệnh, mỗi ngày 1 ~ 2lần (lúc sử dụng mỗi lần nên hâm nóng).