Viêm da tiết bã

+ Phương 1: Cầm Liên Bình vị tán gia giảm

- Thành phần: Hoàng cầm 3 chỉ, Hoàng liên 1 chỉ, Thương truật 2 chỉ, Hậu phác 1 chỉ, Cúc hoa 3 chỉ, Khổ sâm 3 chỉ, Sanh thạch cao 1 lượng, Tri mẫu 3 chỉ.

- Cách dùng: Sắc nước uống, ngày 1 thang.

(Lương Y Trần Hoàng Bảo)

Trần Hoàng Bảo

Nhận điều trị bệnh viêm da tiết bã

Mobi tư vấn: 0908026179 >> Liên hệ