Viêm kết tràng

+Phương 1:

-Thành phần: Đảng sâm, Hoàng kỳ mỗi vị 25g; Bại tương thảo, Hạ khô thảo, Bạch hoa xà thiệt thảo mỗi vị 20g; Nhục đậu khấu, Trần bì, Quảng mộc hương, Huyền hồ, Chế phụ tử mỗi vị 10g, Chích cam thảo 8g.

-Cách dùng: Đem thuốc trên sắc nước, mỗi ngày 1 thang, phân sáng, trưa, tối 3 lần uống. 6 thang là 1 liệu trình.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị bệnh nhân Viêm kết tràng mạn tính 32 ca, dùng thuốc 1 ~2 liệu trình, đều trị khỏi.

+Phương 2:

-Thành phần: Bạch thược 25g, Quế chi 15g; Huyền hồ, Ô mai, Xích thạch chi, Xuyên hoàng liên mỗi vị 10g; Chỉ thực, Đào nhân mỗi vị 12g; Quảng mộc hương, Hồng hoa mỗi vị 8g; Đại hồng táo 5 trái, Sinh cam thảo 6g, Can khương 5g.

-Cách dùng: Mỗi ngày 1 thang, phân 2 ~3 lần uống.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị bệnh nhân Viêm kết tràng mạn tính 15 ca, uống thuốc 8 ~14 thang, đều trị khỏi.