Viêm túi lệ cấp tính

+Phương 1:

-Thành phần: Bản lam căn, Hạ khô thảo, Kim ngân hoa đều 20g.

-Cách dùng: Đem thuốc trên sắc nước mỗi ngày 1 thang, phân 2 ~3 làn uống. 5 thang là 1 liệu trình.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị bệnh nhân bị Viêm túi lệ cấp tính 38 ca, qua dùng thuốc 5 ~10 thang, đều trị khỏi.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)