Viêm túi mật, sỏi mật

+ Phương 1 : Viêm túi mật, sỏi mật dùng Kim tiền khai uất tán

Kim tiền thảo 30g, Sài hồ 9g, Chỉ thực 9g, Bạch thược 9g, Chích cam thảo 3g, Uất kim 9g, Ô tặc cốt 9g, Chiết bối mẫu 9g, sắc uống mỗi ngày 1 thang, phân 2 lần uống.

+ Phương 2 : Viêm túi mật mạn tính dùng Sài Cầm Thang

Sài hồ, Hoàng cầm, Khương bán hạ mỗi vị 9g, Bạch thược 15g, , Sinh khương 3 lát, Chỉ thực, Đại hoàng mỗi vị 6g, Uất kim, Kim tiền thảo mỗi vị 30g, Táo 5 quả, sắc uống, ngày 1 thang.

+ Phương 3:

- Chủ trị: Viêm túi mật.

- Thành phần: Kim ngân hoa 30g, Bồ công anh 15g, Bản lam căn 15g.

- Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 1 thang.

+ Phương 4:

- Chủ trị: Viêm túi mật cấp tính hoặc viêm túi mật mạn tính phát tác cấp tính.

- Thành phần: Bồ công anh 30g, Nhân trần 30g, Uất kim 9g.

- Cách dùng: Sắc nước uống.