Viêm tinh hoàn

+Phương 1:

-Thành phần: Hạ khô thảo, Kim ngân hoa, Liên kiều mỗi vị 30g; Bạch giới tử, Thanh bì, Qui vĩ, Đơn bì, Sinh cam thảo mỗi vị 15g.

-Cách dùng: Đem thuốc trên sắc nước, mỗi ngày 1 thang, phân 3 ~4 lần uống. 1 tuần là 1 liệu trình.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị bệnh nhân bị Viêm tinh hoàn cấp 98 ca, trong đó, 1 liệu trình trị khỏi 35 ca; 2 liệu trình trị khỏi 40 ca; 3 liệu trình trị khỏi 23 ca.