Viêm tuyến limpha

+Phương 1:

-Thành phần: Hạ khô thảo 100g, Sanh cam thảo 15g.

-Cách dùng: Đem thuốc trên sắc nước, nước đầu phân 2 ~3 lần uống; nước 2 sau khi dùng băng y tế ngâm, thừa lúc còn nóng đắp ngoài vào chổ bệnh. Mỗi ngày 1 thang, đến khi khỏi thì ngừng.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị bệnh nhân Viêm tuyến limpha 166 ca, toàn bộ trị khỏi, trong đó dùng thuốc 2 ~3 thang trị khỏi 75 ca; 4 ~6 thang trị khỏi 61 ca; 7 ~10 thang trị khỏi 30 ca.