Xuất tinh sớm

+ Phương 1:

- Thành phần: Ngũ bội tử 15g, Bạch chỉ 10g.

- Cách chế dùng: Đem thuốc trên nghiền thành bột, dùng giấm và nước lượng bằng nhau, hoà thành dạng hồ tròn, trước khi đi ngủ đắp vào rốn ( huyệt Thần Khuyết), bên ngoài dùng băng vải đậy lên, băng cố định, mỗi ngày 1 lần, đắp liền 3 ~5 ngày.

- Chứng thích ứng: Xuất tinh sớm.

+ Phương 2: Kim tỏa cố tiết thang

Kim anh tử 15g, Khiếm thực 12g, Long cốt nung 30g, Mẫu lệ nung 30g, Câu kỉ tử 15g, Sanh địa 12g, Ba kích thiên 10g, Hoài sơn dược 12g, Ngũ vị tử 9g, Đương qui 12g, Sao táo nhân 12g, Chích cam thảo 5g. Sắc nước uống.

+ Phương 3: Thanh nhiệt liễm khí cố tinh thang

Sơn thù nhục 10g, Hoài sơn dược 10g, Khiếm thực 10g, Long cốt 15g, Mẫu lệ 20g, Tri mẫu 6g, Đơn bì 6g, Hoàng bá 6g, thái tử sâm 10g, Ngũ vị tử 5g, Liên tu 6g, Kim anh tử 10g. Sắc nước uống.

+ Phương 4: Tri bá tam tử thang

Hoàng bá, Tri mẫu, Kim anh tử, Câu kỉ tử, Ngũ vị tử đều 10g. Sắc nước uống.

Trần Hoàng Bảo

Nhận điều trị chứng xuất tinh sớm, yếu sinh lý.

Mobi tư vấn: 0908026179 >> Liên hệ